CF-草莓熊辅助

复活后多放空枪 建议放完一梭子子弹

如果使用狙击枪就用手枪放俩梭子子弹 有效降低命中率 防止黑屋

KD要保持杀2个死1次 或杀1个死1次 杀完就去送死 送人头要演一演送 送的太假也是会禁赛的!


大忌:

不可隔着墙瞄着敌人走路 或 隔着墙鼠标跟着敌人 视频举报这样基本就无了

更不可提前枪不然视频举报也是无了 

也不要在角落里当老六刀人 除非你不要搁着墙看敌人的位置 否则视频举报就无了

总之来说越会演 演的越真 视频举报也是没用的

-------------------------------------------------------------------------------------------------

在这里祝大家枪王之路越走越远!